• Sản xuất

    Trong lĩnh vực sản xuât KAT GROUP có sản xuất tóc giả, hương thơm, tăm hương xuất khẩu đi các nước trên thế giới, Nuôi trồng thủy sản

  • Kinh doanh

    Trong lĩnh vực Kinh doanh KAT GROUP có tham gia những nghanh nghề như : Kinh doanh siêu thị, Kinh doanh bất động sản, Buôn bán tóc giả xuất khẩu

  • Dịch vụ

    Trong lĩnh vực Dịch vụ KAT GROUP có tham gia kinh doanh : Du lịch sinh thái, Nông trại trang trại

Liên hệ

TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI KAT
Trụ sở điều hành : Tầng 2 Toàn nhà 268 Khu Đô Thị Mới Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Văn phòng liên hệ: Khu sinh thái Đầm Bông, sô 298 Trần Điền, Đô thị Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 04. 3.5595536 / 3.5594122
Di động: 01223.86.86.88
Fax : 04. 3.5594122
Website: http://www.kat.vn
Email: Info@kat.vn