• Sản xuất

    Trong lĩnh vực sản xuât KAT GROUP có sản xuất tóc giả, hương thơm, tăm hương xuất khẩu đi các nước trên thế giới, Nuôi trồng thủy sản

  • Kinh doanh

    Trong lĩnh vực Kinh doanh KAT GROUP có tham gia những nghanh nghề như : Kinh doanh siêu thị, Kinh doanh bất động sản, Buôn bán tóc giả xuất khẩu

  • Dịch vụ

    Trong lĩnh vực Dịch vụ KAT GROUP có tham gia kinh doanh : Du lịch sinh thái, Nông trại trang trại

Sản xuất

Nuôi Trồng Thủy Sản

TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI KAT

KAT GROUP

GIA ĐÌNH CỦA TAM NÔNG

THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

 

             Các loại thủy sản

                
                - Cá trình
 
                - Cá chép
                - Cá quả
                - Ba ba xanh
                - Ba ba gai
                - Cá rô phi đơn tính xuất khẩu
                - Cá Diêu hồng
                - Cá sấu

            Được KAT Group nuôi trồng từ nhiều năm nay với cơ sở sản xuất ở nhiều các địa phương,  Hà Nội mới, Hải Phòng, Quảng Ninh … KAT có hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản cao cấp. Đặc biệt tại nội thành Hà Nội, KAT có 20 ha nuôi trồng các loại thủy sản cao cấp nói trên. Hàng năm cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, xuất khẩu và bán ra thị trường nhiều trăm tấn thủy sản thịt, đã giải quyết cho hàng trăm lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

            Hiện nay KAT Group đang có dự án nôi cá hồi nước lạnh ngay tại thủ đô Hà Nội

            KAT Group luôn nối vòng tay lớn.