• Sản xuất

    Trong lĩnh vực sản xuât KAT GROUP có sản xuất tóc giả, hương thơm, tăm hương xuất khẩu đi các nước trên thế giới, Nuôi trồng thủy sản

  • Kinh doanh

    Trong lĩnh vực Kinh doanh KAT GROUP có tham gia những nghanh nghề như : Kinh doanh siêu thị, Kinh doanh bất động sản, Buôn bán tóc giả xuất khẩu

  • Dịch vụ

    Trong lĩnh vực Dịch vụ KAT GROUP có tham gia kinh doanh : Du lịch sinh thái, Nông trại trang trại

Giới thiệu

TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI KAT - KAT GROUP (Gia đình của Tam Nông) hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau : Trang trại Sinh thái, Sản xuất tóc giả, Sản xuất, hương thơm, Thủy sản nước ngọt, Bất động sản, Trồng rừng và đặc sản xuất khẩu, Hàng điện máy, Kinh doanh siêu thị, Du lịch sinh thái

Kat rùa

Tổng quan về loài rùa ở Việt Nam - Tiếp Phần I

Ở Việt Nam, có các loài rùa biển có giá trị kinh tế và nhiều loại rùa nước ngọt được coi là đặc sản quý.

Tin tức - Sự kiện